Ostoskori >>

Tuotteet

Tuotteet

Esteettömyyskartoitus

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

Suomen Apu-Tuote Oy tarjoaa tilojen esteettömyyskartoitukset. Kartoitus voidaan tehdä kotiin, työpaikalle, päiväkotiin, kouluun tai vaikkapa virastoon.

Esteetön ympäristö helpottaa tilojen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Kartoituksen pohjalta saadaan käyttöön selkeät toimenpide-ehdotukset tilojen muutostöihin ja ohjeet nopeisiin muutoksiin. Pienilläkin muutostöillä saadaan toimintaympäristöä paremmin saavutettaviksi, tilat palvelevat käyttäjiä paremmin ja ihmiset viihtyvät. Tarvittaessa Apu-Tuote auttaa myös muutostöissä.

Kysy Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksesta lisää:
Jyrki Allonen
GSM 0400-955003
jyrki.allonen(at)aputuote.fi


Miksi esteettömyyskartoitus

Esteetön ympäristö on turvallinen ja toimiva.

Esteettömyyskartoituksen tavoitteena on tuottaa kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle eksaktia, mitattua tietoa toimintaympäristön esteettömyydestä. Kartoituksen yhteydessä kiinnitetään huomiota ympäristön esteettömyyteen liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien tarpeet huomioon ottaen.

Mitä saadaan

Kartoituksen tuloksena saadaan raportti, jossa on selkeitä ja helppolukuisia toimenpide-ehdotuksia. Ehdotuksia noudattamalla rakennettu ympäristö voidaan muuttaa lähemmäksi esteetöntä ympäristöä, joka on kaikille käyttäjille parempi. Pienillä muutoksilla ja parhaimmillaan pelkillä toimintatavan muutoksilla saadaan aikaan huomattavia parannuksia tilojen esteettömyydessä.

Esteettömässä tilassa käyttäjät ja asiakkaat viihtyvät, siellä on helpompi ja mukavampi asioida.

Kenelle esteettömyyttä

Jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa liikkumis- tai toimintaesteinen. Lastenrattaiden kanssa kulkeminen aiheuttaa päänvaivaa, ikäännymme ja näkö ja kuulo heikkenevät, mahdollisesti joskus kuljemme kävelykeppien avulla kipeän jalan takia.

Esteetön ympäristö helpottaa tilojen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Koska

Helpointa rakennetun ympäristön esteettömyyteen on vaikuttaa heti hankesuunnitteluvaiheessa, peruskorjausta tai uutta rakennusta suunniteltaessa.

Olemassa olevaa toimintaympäristöä voidaan muuttaa esteettömämmäksi toimintatapojen muutoksilla ja jo pienillä korjaustoimenpiteillä.

sisäänkäynti 3 porras1

infotaulu ja vaatesäilytys hissi1

Invalidiliitto ry. koulutti yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Suomen ensimmäiset Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajat Helsingissä 7.9. - 26.10 2009. Koulutukseen osallistui 27 eri alojen ammattilaista ympäri Suomea ja Apu-Tuotteen Jyrki Allonen oli mukana suorittamassa koulutusta. Läpikäyty koulutus yhdessä aikaisemman kokemuksen kanssa antavat hyvät mahdollisuudet kartoittaa tilojen ja toimintaympäristön esteettömyyttä.

Lisätietoa esteettömyydestä ja Esteettömyyskartoituksesta oheisilta Invalidiliiton sivuilta: www.esteeton.fi