Ostoskori >>

Tuotteet

Tuotteet

Esteettömyyskartoitus

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

Suomen Apu-Tuote Oy tarjoaa tilojen esteettömyyskartoitukset. Kartoitus voidaan tehdä kotiin, työpaikalle, päiväkotiin, kouluun tai vaikkapa virastoon.

Kotiin kartoitus tehdään ottaen huomioon käyttäjän tarpeet ja kodin mahdollisuudet.

Esteetön ympäristö helpottaa tilojen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

Kartoituksen pohjalta saadaan käyttöön selkeät toimenpide-ehdotukset tilojen muutostöihin ja ohjeet nopeisiin muutoksiin. Pienilläkin muutostöillä saadaan toimintaympäristöä paremmin saavutettaviksi, tilat palvelevat käyttäjiä paremmin ja ihmiset viihtyvät. Tarvittaessa Apu-Tuote auttaa myös muutostöissä.

Kysy Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksesta lisää:
p. 010 423 4210

info@aputuote.fi

Apu-Tuotteen henkilökunta on käynyt Invalidiliiton järjestämän Esteettömyyskartoittaja -koulutuksen.


Miksi esteettömyyskartoitus?

Esteetön ympäristö on turvallinen ja toimiva.

Esteettömyyskartoituksen tavoitteena on tuottaa kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle eksaktia, mitattua tietoa toimintaympäristön esteettömyydestä. Kartoituksen yhteydessä kiinnitetään huomiota ympäristön esteettömyyteen liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien tarpeet huomioon ottaen.

 

Mitä saadaan?

Kartoituksen tuloksena saadaan raportti, jossa on selkeitä ja helppolukuisia toimenpide-ehdotuksia. Ehdotuksia noudattamalla rakennettu ympäristö voidaan muuttaa lähemmäksi esteetöntä ympäristöä, joka on kaikille käyttäjille parempi. Pienillä muutoksilla ja parhaimmillaan pelkillä toimintatavan muutoksilla saadaan aikaan huomattavia parannuksia tilojen esteettömyydessä.

Esteettömässä tilassa käyttäjät ja asiakkaat viihtyvät, siellä on helpompi ja mukavampi asioida.

 

Kenelle esteettömyyttä?

Jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa liikkumis- tai toimintaesteinen. Lastenrattaiden kanssa kulkeminen aiheuttaa päänvaivaa, ikäännymme ja näkö ja kuulo heikkenevät, mahdollisesti joskus kuljemme kävelykeppien avulla kipeän jalan takia.

Esteetön ympäristö helpottaa tilojen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

 

Koska?

Helpointa rakennetun ympäristön esteettömyyteen on vaikuttaa heti suunnitteluvaiheessa, asunnonmuutostyötä,  peruskorjausta tai uutta rakennusta suunniteltaessa.

Olemassa olevaa toimintaympäristöä voidaan muuttaa esteettömämmäksi toimintatapojen muutoksilla ja jo pienillä korjaustoimenpiteillä.

 

 

Kvistberga luiska 2018 4.jpg.jpg

 

sisäänkäynti 3

porras1

infotaulu ja vaatesäilytys

hissi1