Ostoskori >>

Tuotteet

Tuotteet

Minkä mittainen ramppi?

Rampin pituuden määrää käyttötarkoitus. Onko tarkoituksena tehdä invaramppi vai käytetäänkö ramppia tavaran siirrossa?

Vieressä oleva kaavio antaa tietoa rampin pituudesta ja nousukulmasta eri korkeuseroilla. 

Liikkumisesteisille ramppia tehdessä, on hyvä seurata alla olevaa Rakentamismääräyskokoelman ohjeistusta ja toteuttaa luiska 5-8 % kaltevuudella. Jyrkempää luiskaa kuin 20 %, on usein mahdotonta käyttää avustettunakaan.

Esim.

40 cm korkeusero, johon halutaan 8 % nousukulma, tarvitsee 5 metrin pituisen rampin.

Tarvitaanko kaide

Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm ja putoamisen tai harhaanastumisen vaara on olemassa.

F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

Rakennuksen käyttöturvallisuus

Määräykset ja ohjeet 2001

Rakentamismääräyskokoelma (RakMk)Osa F1,

Määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia, sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja sisältäviä muita rakennuksia määräykset ja ohjeet koskevat työn luonne huomioon

ottaen. Nämä määräykset ja ohjeet koskevat asuinrakennuksia ja asumiseen liittyviä tiloja siltä osin, kuin asuntosuunnittelua koskevassa asetuksessa (RakMk G1) edellytetään niiden soveltumisesta liikkumisesteisille.

"Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähintään 2000 mm pituista välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos ulkotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan." "Aulojen, muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja portaiden molemmille sivuille on asennettava helppokäyttöiset ja turvalliset käsijohteet. Johteiden tulee jatkua yhtenäisinä myös välitasanteiden osuudella

F1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 2005 (otteita)

Kohta 2.2 Taso-erot2.2.3 Määräys

Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä

Korkeusero cm Nousuprosentit ja rampin pituus metriä
 

Nousun jyrkkyys prosentteina, rampin pituus metreinä

 Korkeusero cm 5 % 8 % 10 % 15 % 20 %
           
10 2,00 1,25 1,00 0,67 0,50
20 4,00 2,50 2,00 1,33 1,00
30 6,00 3,75 3,00 2,00 1,50
40 8,00 5,00 4,00 2,66 2,00
50 10,00 6,25 5,00 3,33 2,50
60 12,00 7,50 6,00 4,00 3,00
70 14,00 8,75 7,00 4,66 3,50
80 16,00 10,00 8,00 5,33 4,00
90 18,00 11,25 9,00 5,99 4,50
100 20,00 12,50 10,00 6,66 5,00
110 22,00 13,75 11,00 7,33 5,50
120 24,00 15,00 12,00 7,99 6,00
130 26,00 16,25 13,00 8,66 6,50
140 28,00 17,50 14,00 9,32 7,00
150 30,00 18,75 15,00 9,99 7,50
160 32,00 20,00 16,00 10,66 8,00
170 34,00 21,25 17,00 11,32 8,50
180 36,00 22,50 18,00 11,99 9,00
190 38,00 23,75 19,00 12,65 9,50
200 40,00 25,00 20,00 13,32 10,00

​Rampit

Rullarampit
tilaa verkkokaupasta

Salkkuramppi
tilaa verkkokaupasta

Pyörätuoliliuskat
tilaa verkkokaupasta

Kiinteät luiskat
tilaa verkkokaupasta

Autorampit
tilaa verkkokaupasta

ARA Esteettömyysavustus taloyhtiöille, avustus liikkumisesteen poistamiseen

Salkkuramppi 60-240 cm

Hinta: 341.00

Luiska 100 cm

Hinta: 512.00

Luiska 200 cm

Hinta: 898.00

Ylityslevy 77*55 cm

Hinta: 117.80